Luna Copiilor vine cu super-premii!

REGULAMENT GENERAL CONCURSURI ONLINE “Scoala de Soferi TEO”

1. Organizator

Concursurile organizate pe pagina de Facebook sunt concepute şi administarate de către “Scoala de Soferi TEO”. Linkul pentru Facebook este www.facebook.com/ScoaladesoferiTeo/. Concursurile se vor desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

 

2. Locul de desfăşurare a concursurilor

Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Facebook Scoala de Soferi TEO. Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar să aveţi cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com  completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

 

3. Perioada de desfăşurare a concursului

Concursul se desfasoara intre 1 iunie – 30 iunie 2018, iar persoanele inscrise la scoala de soferi in acesta perioada, care lasa un comentariu in cadrul concursului, devin participante la concurs. 

 

Cum se desemnează un câștigator?

Pentru a avea o participare valida in acest concurs, este necesara inscrierea la scoala de soferi TEO in perioada 1 iunie – 30 iunie si primirea codului de inscriere.
Concurentul cu cele mai multe aprecieri la comentariul postat in cadrul concursului va fi desemnat câștigător pe data de 23 iunie 2018, ora 12.00, fiind luate in considerare toate aprecierile primite pana la data de 23 iulie, ora 12.00

 

4. Înscrierea în concurs:

Pentru a participa la concurs, în funcţie de specificul acestuia, participanţii trebuie:

  • să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume /prenume real, în funcţie de specificul concursului;
  • să fie fani ai paginii de Facebook menţionate mai sus;
  • să acceseze pagina concursului şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa.


Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbajul neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea la concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afara prevederilor prezentuli regulament.

Prin înscrierea la concurs, concurentul declara ca s-a inscris la Scoala de Soferi TEO in luna iunie (cu) în scopul obtinerii permisului de conducere si a primit un cod de inscriere.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment, dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră datele cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera validă respectiva participare.

 

5. Dreptul de participare

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care s-a inscris la cursurile “Scolii de Soferi TEO” in luna iunie 2018, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

 

6. Premii

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate si urmatoarea persoana ca si nr. de aprecieri va fi declarata castigatoare.

Premiul I: Iphone 7   - telefon mobil nou
Premiul II: Huawei Y5 II – telefon mobil nou

 

8. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

 

9. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.vreaupermis.ro la secţiunea “Concurs”.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

 

10. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi:

www.vreaupermis.ro

 

Galerie parc auto